12. feb, 2014

Vargar och vildsvin

Vi var på SKÅKK och lyssnade på Carl-Johan Nordfelt, veterinär, och Carl Bratt, djursamordnare. Båda från Skånes djurpark.

I skåne finns bara fåtalet vargar som letar partner. Härav ser vi dem inte heller. De har inget revir i skåne. I mellansverige är de desto fler och där både syns och hörs de. Vargen är utrotningshotad.

Vi fick en ordentlig genomgång om vargars betéende och leverne. De är inte direkt aggressiva mot människan. De sista 300 åren har 16 säkra dödsfall inträffat och det sista 1821. Då fanns Rabies även hos oss...

Vi fick veta att det oftast är jakthundar som kommer i konflikt med vargar.

Vi fick också veta att vargen är det svåraste djuret att träffa med bedövningspil. Vi fick se en film när de skulle bedöva två vargar för att flytta dem. Väldigt intressant.

Vildsvin finns det många fler av. Ungefär 200 000 i Sverige. Vildsvin är nygammalt vilt seda 8000 år sedan. De utrotades 1947 och har återkommit från rymningar i hägn. Skåne har mest vildsvin. De är nattaktiva och kommer efter solnedgången och är sedan aktiva 6-8t varje natt. De ser dåligt och är duktiga på att gömma sig.

Ett bra sätt att skydda sig mot både varg och vildsvin är att ha en pingla på sig. Då hinner de undan när vi kommer. Man kan alltid prata om att man ska agera si och så när man kolliderar med dem men det vet vi alla att händer det, då har vi glömt allt vi lärt oss. Då försvarar man sig på det sätt man kan just då. Pepparspray var ett förslag att nyttja mot vargen men det är förbjudet....

Vi fick reda på så mycket så det går bara inte att skriva här... Men bra var det.