21. maj, 2015

V 21

Vi beslutade att lägga skank till tre hundar till och det blev ett tre glada hundar. Den fjärde har gjort det hela tiden men där har man ökat svårigheten bara. Inte för det bekymrar henne men lite mer jobb kan behövas för att det ska vara kul.