3. apr, 2016

V 13

Efter en motig vinter är vi på gång igen. Alla kunde inte komma till uppstarten men de kommer. Tillkommit har en valp och en utomstående som sökt att få vara med oss. Välkommen till oss! Vi ska presentera person och hund senare.